Κρυπτογράφηση με το openssl

ΑΥΤΗ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ!

Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα κρυπτογράφησης στην αγορά. Εδώ όμως θα δούμε ένα προ-εγκατεστημένο (στο Ubuntu) εργαλείο, ονόματι OpenSSL. Μια εντολή σε τερματικό* είναι. Μια για κρυπτογράφηση και μια για αποκρυπτογράφηση. Εύκολα και γρήγορα. Το μόνο που πρέπει να φυλάξετε σε ασφαλές μέρος είναι  ο κωδικός αποκρυπτογράφησης.

Κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση αρχείου.

openssl aes-256-cbc -in file -out file.aes

Θα σας ζητήσει να εισάγετε έναν κωδικό δυο φορές. Αυτόν φυλάξτε τον κάπου εκτός υπολογιστή.

openssl aes-256-cbc -d -in file.aes -out file

Θα σας ζητήσει να εισάγετε τον κωδικό αποκρυπτογράφησης.

Κρυπτογράφηση φακέλου με OpenSSL & Tar.

tar -zcf - directory | openssl aes-256-cbc -out directory.tar.gz.aes

Ξανά, θα σας ζητήσει να εισάγετε τον κωδικό δυο φορές. Όπου directory το αντικαθιστούμε με τον φάκελο που θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε.

openssl aes-256-cbc -d  -in directory.tar.gz.aes | tar -xz -f

Θα σας ζητήσει τον κωδικό αποκρυπτογράφησης που δώσατε πριν.

Μην ξεχνάτε πως οι παραπάνω εντολές δεν διαγράφουν τα original αρχεία/φακέλους. Θα πρέπει να τα διαγράψετε μόνοι σας αν θέλετε.

*τερματικό ανοίγουμε με τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+T

Advertisement