Αυτή η σελίδα θα φιλοξενεί τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των πυρήνων με ενσωματωμένο τον MuQSS schedulers(BFS). Είναι μια στατική σελίδα που θα ανανεώνεται αναλόγως.

Ο BFQ scheduler είναι πλέον ενσωματωμένος στον πυρήνα από την έκδοση 4.12+

Οι πυρήνες είναι συμβατοί με Ubuntu 16.04 LTS και παρέχονται μέσω PPA.
Σχετική δημοσίευση εδώ.
Για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το αποθετήριο Xenial, διαβάστε εδώ.


This page will host the latest updates concerning the availability of Linux Kernels which include the MuQSS scheduler (BFS).
It is a static page that will be updated accordingly. The Kernels are compatible with Ubuntu 16.04 LTS. Read more on Launchpad Page.

UPDATE: 18.04.2018

Ένας νέος σταθερός πυρήνας είναι διαθέσιμος:

Στο αποθετήριο Xenial Xerus 4.14 LTS Linux Kernel (MuQSS) θα βρείτε την έκδοση 4.14.0-340-mub
η οποία βασίζεται στον v4.14.34 LTS.
Δείτε το Official Changelog σε αυτό το σύνδεσμο.


In PPA Xenial Xerus 4.14 LTS Linux Kernel (MuQSS) you will find the version 4.14.0-340-mub, based on upstream v4.14.34 LTS.
Read the Kernel Official Changelog.